Månadens medlem

Månadens gäst september 2021

Kartor för krisberedskap och blåljus

Bristande tillgång och kunskap om hur man använder kartor har vid ett flertal gånger varit källan till att räddningsinsatser försenats eller komplicerats. Inte minst erfarenheterna från de senaste årens skogsbränder har visat på e... Läs mer

2021-09-27

Seminarium/Workshop

Inspelningar från vårseminarium 2021

Den 29:e april höll GIS-väst ett webbinarium på temat Tillsammans för hållbar planering. Spännande föredragshållare som berättade det absolut senaste inom vår bransch, med fokus på miljö/klimat. Nu finns filminspelningarna från halvdagen här på GIS-västs he... Läs mer

2021-06-30

Månadens medlem

Månadens medlem juni 2021

GIS på Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är med sina cirka 55 000 anställda en av Sveriges största organisationer, med verksamhet inom hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. På enheten Samhällsanalys finns en GIS-fu... Läs mer

2021-06-17

Månadens medlem

Månadens gäst maj 2021

Geodatarådet

Geodatarådet är till för att ge Lantmäteriet råd och stöd i dess roll som nationell samordnare för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom geodataområdet.

 


Geodatarådet tillsammans med alla de som räckte upp h... Läs mer

2021-05-27