Föreningens ändamål är...

…att främja GIS-utvecklingen i Västsverige.
 
Detta kan ske genom att:
 
# Skapa ett kontaktnät mellan GIS-intressenter

 
# Verka för en ökad kompetens inom GIS och GIT genom seminarier, workshops och utbildning.

 
# Visa hur GIS och GIT kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter.

 
# Sprida kunskap om GIS och GIT till verksamheter som ännu inte är medlemmar

 
# Ha en löpande omvärldsbevakning.
 

Se GIS-väst Stadgar >>

Seminarier Varje år arrangerar GIS-väst seminarier om aktuella ämnen som ligger inom föreningens intresseområden.
Studiebesök GIS-väst gör studiebesök hos organisationer och företag som arbetar med GIS.
Utbildningar GIS-väst anordnar utbildningar inom föreningens intresseområden.
Pub-kvällar GIS-väst bjuder in till Pub-kvällar, som ofta anordnas av någon av medlemsorganisationerna. Det bjuds på mingel, nätverkande, presentationer och tilltugg.

Bild: GIS-väst styrelse 2018

 

ORDFÖRANDE

Emma Kjernald

Telefon:
0300-83 7870

E-postadress:
emma.kjernald@kungsbacka.se

SEKRETERARE

Linda Wetter

Telefon:


E-postadress:
linda.wetter@sweco.se

EKONOMI

Henrik Sten

Telefon:
010-2244801

E-postadress:
henrik.sten@lansstyrelsen.se

KOMMUNIKATION

Karin Spensieri

Telefon:
031-629039

E-postadress:
karin.spensieri@sweco.se

MEDLEMSANSVARIG

Sasa Sisirak

Telefon:


E-postadress:
sasa.sisirak@afconsult.com

LEDAMOT

Heather Reese

Telefon:


E-postadress:
heather.reese@gu.se

LEDAMOT

Jenny Sigvardsdotter-Jensen

Telefon:


E-postadress:
Jenny.Sigvardsdotter-Jensen@regionhalland.se

LEDAMOT

Peo Öryd

Telefon:


E-postadress:
per-olof.oryd@lm.se

LEDAMOT

Magnus Nilsson

Telefon:


E-postadress:
magnus.nilsson@vgregion.se

LEDAMOT

Jofridur Gudmundsdottir

Telefon:


E-postadress:
jofridur.gudmundsdottir@trafikverket.se

LEDAMOT

Janos Böhm

Telefon:


E-postadress:
janosbohm@hotmail.com

LEDAMOT

Hampus Lindvall

Telefon:


E-postadress:
hampus.lindvall@sbk.goteborg.se

LEDAMOT

Henrik Ekberg

Telefon:


E-postadress:
henrik.ekberg@tjorn.se

VALBEREDNING

Andreas Jonsson

 

Stadsbyggnadskontoret
Göteborgs stad

VALBEREDNING

Mikael Elmquist

 

Invit Management AB

 

SUPPLEANT

Per Linderholm

Per Persson

Mölndals Kommun

REVISOR

Anna Kjellin

 

SGI

 

REVISOR

Per Linderholm

 

 

SUPPLEANT

Mats Öberg

 
SGI