Kategori: Månadens medlem

  • Månadens gäst maj 2021

    Geodatarådet Geodatarådet är till för att ge Lantmäteriet råd och stöd i dess roll som nationell samordnare för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom geodataområdet. Geodatarådet tillsammans med alla de som räckte upp handen bland kommuner, statliga myndigheter m.m tog fram en ny nationell geodatastrategi för 2021-2025. Detta arbetet gjordes på uppdrag av Sveriges regering. […]