Författare: Admin

  • Månadens gäst maj 2021

    Geodatarådet Geodatarådet är till för att ge Lantmäteriet råd och stöd i dess roll som nationell samordnare för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom geodataområdet. Geodatarådet tillsammans med alla de som räckte upp handen bland kommuner, statliga myndigheter m.m tog fram en ny nationell geodatastrategi för 2021-2025. Detta arbetet gjordes på uppdrag av Sveriges regering. […]

  • Python i QGIS för nybörjare

    Python i QGIS för nybörjare Nu har GIS-väst möjlighet att bjuda sina medlemmar på en kurs om Python för QGIS. Kursen riktar sig till dig som inte använder Python i dagsläget och som vill lära dig hur Python kan hjälpa till i ditt GIS-arbete. Kursen kommer innehålla föreläsning och praktiska uppgifter delad över två halv-dagar. Tidpunkt: måndag […]